Hoofdstuk

Fightclub

nicolai

Toen ik klein was wilde ik altijd een broer. Een zusje had ik al en die was best chill. Maar een broer, dat leek me echt het einde. Een hele knappe en sterke natuurlijk. Eentje die voor me op kon komen wanneer nodig en waarmee ik WWF wrestling kon spelen in plaats van kappertje, zoals met mijn zusje.

Maar het zat er niet in. In hun oneindige wijsheid, besloten mijn ouders dat twee van die rare meiden wel genoeg was. Een broer. Echt, als je er eentje hebt, koester hem dan.

Niet iedereen denkt er overigens zo over. Anna bijvoorbeeld heeft niks met broertjes. Vooral niet van die gestreepte tijgerbroertjes, die opeens in huis verschijnen. Zo’n broertje dat erbarmelijk kan miauwen, maar totaal niet bang is. Anna lust dat soort broertjes voor ontbijt. Althans, dat wil ze dat broertje en ons laten geloven. Maar als je goed kijkt, zie je dat Nicolai – die sinds gisteren eindelijk bij ons woont – Anna de stuipen op het lijf jaagt.

Ze blaast, ze gromt, ze staart en haalt af en toe uit. Maar echt veel stelt het niet voor. Éen echte beweging van Nicolai en ze rent weg alsof haar leven ervan afhangt. Watje.

anna

anna

Volgens dokter Google is dit allemaal heel erg normaal. Dus kijk ik ernaar alsof ik niks anders gewend ben. Maar even tussen jou en mij ….ik vind het eindeloos spannend. Ben doodsbang dat ze elkaars ogen uitkrabben en mijn hart stopt elke keer dat die ruggetjes omhoog gaan en die staart begint te zwiepen.

Hoe lang het duurt voordat ze elkaar leuk gaan vinden? Ik weet het niet. Uiteraard heb ik geprobeerd het een en ander met Anna te bespreken, maar onze grande dame zwijgt in alle talen behalve groms.

Spannend hoor!

Anastasia reageert dus zo. Met geluid aan, hoor je haar gegrom…

[youtube]5z42qhEAXEU[/youtube]

19 Reacties ↓

19 Reacties op “Fightclub”

 1. Natalie March 16, 2012 at 2:16 pm #

  Great stuff from you, man. I?ve read your stuff before and you?re just too awesome. I love what you?ve got here, love what you?re saying and the way you say it. Peace y?all!

 2. Noah March 16, 2012 at 6:14 pm #

  I adore blogs and yours is really something different! I like your thoughts on this blog!

 3. Elizabeth March 18, 2012 at 9:36 pm #

  Hi!! Really informative blog post. Nice and useful. Really thank you!

 4. Gabriella March 19, 2012 at 1:02 am #

  This is my first time I visit here. I found so much entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! Keep up the good work.

 5. VA Payday Loans March 23, 2012 at 12:25 pm #

  Thank you for your posts and for what you are doing here! Admirable work and much success in your business dealings! Please excuse my poor English as it is not my first tongue.

 6. Payday Loan with Bad Credit March 23, 2012 at 2:39 pm #

  I have met a lot of sites with stolen content. But each time I visit your blog I find unique and very interesting information! Thank you for your hard work!

 7. Faith March 29, 2012 at 8:28 pm #

  I couldn?t even explain this information myself! I am delighted! Where you just take all the news? I am impressed! Thank you for all your work! I am grateful!!!

 8. Elizabeth March 29, 2012 at 10:18 pm #

  This is my first time I visit here. I found so much entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! Keep up the good work.

 9. Ian March 30, 2012 at 12:21 am #

  Great Job! Remarkable post with great and admirable content. I will look forward to your future update.

 10. Austin March 30, 2012 at 1:07 am #

  Thank you so much for sharing your amazing knowledge with all of us. I’m waiting for some updates.

 11. Ethan March 30, 2012 at 10:23 am #

  Keep on updating your site! You have so much available and interesting information! I didn?t even notice how the day passed while reading it! Have a great time! Thank you!

 12. Joseph March 30, 2012 at 10:24 am #

  I have subscribed to your rss so I could continue to receive such wonderful information with your articles! I will share it with my friends, too!

 13. Joseph March 30, 2012 at 12:34 pm #

  Keep ’em coming… you all do such a great job at such Concepts… can’t tell you how much I, for one appreciate all you do!

 14. Ethan March 30, 2012 at 3:54 pm #

  I am so glad I found this site…I’m so excited for what’s to come!?

 15. Gabriel March 30, 2012 at 6:37 pm #

  You guys have a great staff here if they can update your website constantly with great articles! One is better than the other! Great work! I would like to have such hard workers myself! Damn ?

 16. Michael March 30, 2012 at 8:41 pm #

  I was interested to find clear and easy-to-understand information and here it is! I liked your blog from the first sight! Continue the good work!

 17. Trinity March 31, 2012 at 2:42 am #

  Wow, this is cool. I?m glad I found this article since I was interested in tracking my keyword rankings. Thanks dude!

 18. Payton March 31, 2012 at 2:47 am #

  Really good information and facts! Thanks for that awesome posting.

 19. Best World Attraction April 25, 2012 at 9:25 pm #

  I am writing here now for everybody to know that the content of this blog is excellent! The posts are very informative and understandable! People, don?t pass by : )